Orlové pekařství

Z čeho se skládá konečné hodnocení?

JAK VYPOČÍTÁME KONEČNÉ HODNOCENÍ

1.
Skenujeme internet, abychom prohledali webové stránky obsahující potřebné informace, které poté přiřadíme ke každému konkrétnímu místu.
=
2.
Spočítáme průměr všech hodnocení, která byla shromážděna podle následujícího vzorce:
 • Xa - Výpočet váženého průměru
 • Xn - Průměrné hodnocení na webu "n"
 • Ln - Počet hodnocení na portálu "n "
3.
Pro výpočet konečného hodnocení se používá vzorec:
 • Xk - Závěrečné hodnocení výkazu
 • Xa - Výpočet váženého průměru
 • Ln - Počet hodnocení na portálu "n "
 • Kmax - Koeficient důvěryhodnosti (1,5)
 • Pk - Počet hodnocení, na která se uplatňuje faktor důvěryhodnosti (40)
 • Pm - Počet hodnocení požadovaných k zařazení do programu (5)
4.
Výpočet konečného hodnocení pro společnosti s více než 80 hodnoceními:
5.
U stejného konečného hodnocení vyhrává společnost s větším počtem hodnocení

JAK VYPOČÍTÁME KONEČNÉ HODNOCENÍ

1.
Skenujeme internet, abychom prohledali webové stránky obsahující potřebné informace, které poté přiřadíme ke každému konkrétnímu místu.
2.
Spočítáme průměr všech hodnocení, která byla shromážděna podle následujícího vzorce:
 • Xa - Výpočet váženého průměru
 • Xn - Průměrné hodnocení na webu "n"
 • Ln - Počet hodnocení na portálu "n "
3.
Pro výpočet konečného hodnocení se používá vzorec:
 • Xk - Závěrečné hodnocení výkazu
 • Xa - Výpočet váženého průměru
 • Ln - Počet hodnocení na portálu "n "
 • Kmax - Koeficient důvěryhodnosti (1,5)
 • Pk - Počet hodnocení, na která se uplatňuje faktor důvěryhodnosti (40)
 • Pm - Počet hodnocení požadovaných k zařazení do programu (5)
4.
Výpočet konečného hodnocení pro společnosti s více než 80 hodnoceními:
5.
U stejného konečného hodnocení vyhrává společnost s větším počtem hodnocení