Orlové pekařství

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Všeobecné informace

 • 1. Tyto zásady se vztahují na web provozovaný na adrese url: www.orlovevoboru.cz
 • 2. Provozovatelem webové stránky a správce osobních údajů je: Beautiful Company Sp. z o.o. Sp. K.
 • 3. E-mailová kontaktní adresa provozovatele: orlove@beautifulcompany.co
 • 4. Provozovatel je správcem vašich osobních údajů ve vztahu k údajům poskytnutým dobrovolně na webové stránce.
 • 5. Webová stránka používá osobní údaje pro následující účely:
 • 1. Vytvoření seznamu oblíbených společností
 • 2. Zpracování dotazů na formuláři.
 • 6. Webové stránky využívají funkci získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
 • 1. Prostřednictvím dobrovolně odeslaných formulářů do systému Provozovatele obsahujících poskytnuté údaje.
 • 2. Ukládáním souborů cookie do koncových zařízení (tzv. „Cookies“).
 • 2. Vybrané metody ochrany dat používané provozovatelem

 • 1. Provozovatel pravidelně mění hesla správce.
 • 2. Důležitým prvkem ochrany dat je pravidelná aktualizace veškerého softwaru používaného Provozovatelem ke zpracování osobních údajů, což zejména znamená pravidelné aktualizace programovacích komponentů.
 • 3. Hosting

 • 1. Web je hostován (technicky udržován) na serveru provozovatele: OVH.pl
 • 4. Vaše práva a další informace o používání dat

 • 1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány správcem po dobu, která je nezbytná k provádění souvisejících činností uvedených v samostatných předpisech (např. O účetnictví). Pokud jde o marketingová data, data nebudou zpracována déle než 3 roky.
 • 2. Máte právo požádat Správce o
  1. přístup k údajům zúčastněných osob,
  2. jejich úpravu,
  3. jejich odstranění,
  4. omezit zpracování
  5. a přenos dat.
 • 3. Máte právo vznést námitku proti zpracování uvedenému v bodě 3.3 c) ke zpracování osobních údajů za účelem uplatnění oprávněných zájmů sledovaných Správcem, včetně profilování, ale právo na námitku nelze uplatnit, pokud existují platné zákonem odůvodněné důvody pro zpracování, převažující zájmy, práva a svobody, zejména určení, vyšetřování nebo obhajoba nároků.
 • 4.Proti řízení Správce se lze odvolat u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.
 • 5. Osobní údaje nejsou poskytovány do třetích zemí ve smyslu ustanovení o ochraně osobních údajů. To znamená, že je neposíláme mimo Evropskou unii.
 • 5. Informace ve formulářích

 • 1. Shromažďování informací poskytnutých dobrovolně uživatelem, včetně osobních údajů.
 • 2. Web může ukládat informace o parametrech připojení (čas, IP adresa).
 • 3. Údaje poskytnuté ve formuláři jsou zpracovány za účelem vyplývajícím z funkce určitého formuláře, např. ke zpracování žádosti o službu nebo obchodního kontaktu, k registraci služby atd. Z kontextu formuláře je vždy zřejmé k čemu se používá.
 • 6. Protokoly správce

 • 1. Informace o chování uživatelů na webových stránkách mohou podléhat přihlášení. Tyto data se používají ke správě webu.